Strategi

Projekter modne til salg 

Science Ventures Denmark A/S kan investere i nye virksomheder med det formål at salgsmodne opfindelser fra forsknings-institutionerne.

Projektmodning

Science Ventures Denmark A/S koncentrerer sig 100% om kommercielt at udvikle identificerede projekter i samarbejde med forskningsinstitutionen, virksomheder, investorer og rådgivere.

Selve modningen skal ske til et niveau, hvor opfindelserne kan sælges til den etablerede industri.

Alternativt kan den danne basis for virksomhedernes egne forretningsområder.

Kompetencebidrag

Vores kontakter og netværk med øvrige investorer og rådgivere kan tilføre et projekt værdi i form af medfinansiering og ikke mindst teknologi- og markedskompetence.