Samarbejde

Samarbejde

Hos både virksomheder, forskningsinstitutioner og iværksættere vrimler det med gode ideer. Kun meget få af disse ideer finder selv vej til finansiering, produktudvikling og markeds-introduktion.  

Umodne og højteknologiske projekter strander ofte pga. mangel på ledelse, forskning og finansiering.

Professionel indsats 

Vi tror på, at det med en fokuseret og professionel indsats fra forskning, finansiering og forretning, er muligt profitabelt at kommercialisere de mest velegnede af disse projekter.

Vi gennemfører projektudvikling i samarbejde med:

  • virksomheder
  • investorer
  • forskningsinstitutioner 
    i ind- og udland.  

Vurdering

Forløbet af projektudviklingen, den konkrete teknologi og markedsforhold vil ofte være bestemmende for, om selskabet skal rejse yderligere finansiering til videreudvikling.

Læs mere