Forretning

Virksomheden er stiftet i 2015 og beliggende i Odense.

CVR nr. 37 03 16 74

Marked

Virksomhedens produkt er software til robotter. Programmerne, der er patenteret, gør det meget lettere og hurtigere at omstille en robot, når den for eksempel skal til at svejse en ny serie produkter.

CP Robotics Management

Direktionen

Jens Kr. Damsgaard

Bestyrelse

Jens Kr. Damsgaard

Finn Tang Thomsen