Forretning

Virksomheden er stiftet i 2015 og beliggende i Odense.

CVR nr. 37 03 16 74

Marked

Virksomhedens produkt er software til robotter. Programmerne, der er patenteret, gør det meget lettere og hurtigere at omstille en robot, når den for eksempel skal til at svejse en ny serie produkter.

CP Robotics Management

Direktionen

Jens Kr. Damsgaard
Direktør, CP Robotics ApS

Bestyrelse

Kirsten Winther
Investeringschef, Syddansk Innovation A/S

Jens Kr. Damsgaard
Direktør, Science Ventures Denmark A/S

Finn Tang Thomsen

Partner

Syddansk Innovation A/S

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Science Ventures Denmark A/S