RiboTask ApS

Forretning

Virksomheden er stiftet i 2006 og beliggende i Langeskov   

CVR nr. 29 78 99 83


Virksomheden producerer reagenser - såkaldt RNA og LNA - til bioteknologiske, diagnostiske og farmaceutiske virksomheder samt akademiske forskningsmiljøer.
 
Produkterne nedregulerer sygdomsfremkaldende gener og kan dermed stoppe udviklingen af syge celler. RiboTask er ligeledes det første firma, der koncentrerer sig om at syntetisere LNA-modificeret RNA.

Marked

Markedet for disse produkter forventes at vokse stærkt i de nærmeste år, som et resultat af de seneste års forskningsgennembrud, hvad angår erkendelsen af RNA molekylets helt afgørende rolle for livets processer.

SVD solgte i 2009 sine aktier til selskabet.

RiboTask Management

Direktion

Suzy Lena Wengel
Direktør, RiboTask ApS