Flowmåling

Forretning

Teknologi, der mulliggør udvikling af nye produkter til flowmåling.

Patentansøgning

Der er indleveret patentansøgninger, der dækker et bredt forretningsområde.

Management

SVD A/S og Syddansk Univesitet solgte i 2007 teknologien til en virksomhed inden for energisektoren.